etikette

Når du jobber med folk som ikke snakker ditt språk, både figurativt og bokstavelig talt, oppstår konflikt uunngåelig. Ifølge PR-ekspert Scott Cutlip må kommunikasjonen være klar, konsis, konkret, korrekt, sammenhengende, komplett og høflig. For å møte kommunikasjonsutfordringer med å snakke i en global arbeidsstyrke, begynn med å gjenkjenne fordelene ved produktive samspill. Gjennomfør

Når du spør andre i virksomheten din for å gå opp som pålitelige, karismatiske og effektive ledere, er en av de beste måtene å trene dem, å modellere egenskapene til en god leder. Når de ser på at du leder dem, vil de lære av ditt eksempel hvordan de skal være gode ledere selv. Opprett et klart visjon En god leder må vite hvor han leder sine ansatte. Derfor må d

Det er lett å se på kultur som en "myk" del av virksomheten din, som ikke teller så mye som markedsføringsplaner, salgsprognoser og kontantstrømshåndtering. Men bedriftskulturen din kan være din største styrke. Hvis du ikke velger en kultur, vil man utvikle seg selv uten de trekkene du ønsker. Ved å v

gjeld

Å åpne en tradisjonell bokhandel i murstein og mørtel i det 21. århundre er mye mindre vanlig og mye mer risikabelt enn tidligere, men å bli en online bokhandler blir lettere for omtrent alle som har en Internett-tilkobling og en boksamling. Det meste av arbeidet med å skape en online bokhandel er konsentrert om å bygge en solid, godt kodet og befolket database. Her e

Small cap private equity-selskaper utsteder ikke aksjer til det offentlige, mens offentlige småkapitalforetak gjør det. Definisjonen av "liten cap" varierer fra land til land; et lite cap selskap i USA kan være lik en medium cap i et annet land. Langsiktige spekulanter jakter på små caps som er klare for vekst eller mulige buyouts fra større selskaper, noe som dramatisk øker egenkapitalverdien. Bench

Transportselskaper består av aktivitetsbaserte og ikke-aktivitetsbaserte virksomheter. Asset-baserte selskaper inkluderer godstransporter, leveringsselskaper og limousinfirmaer; Ikke-aktivitetsbaserte bedrifter inkluderer fraktmeglere og tredjeparts logistikkleverandører. Begge har egenskaper som skiller dem fra jevnaldrende i andre næringer. I

kundeservice

Chrome Nettmarked er en nettportal for å få tilgang til og installere webbaserte applikasjoner og utvidelser for Google Chrome-nettleseren. En kobling til nettbutikken vises på Chromes nye fan side, og den kan også nås via chrome.google.com/webstore. Siden Ny fane har ingen innebygd måte å permanent fjerne koblingen til Chrome Nettmarked, men du kan tilpasse denne siden manuelt eller bruke en nettleserutvidelse for å skjule koblingen og forhindre at den vises. Slik f

Kunder, forbrukere og kunder er alle ord som bedriftseiere ofte bruker for å beskrive de som bruker bankprodukter og tjenester. Selv om disse ordene brukes om hverandre, er deres betydning subtilt annerledes. Det er kjøperens tankegang bak kjøpet som definerer kjøperen. Å forstå dette kan hjelpe deg med å bedre målrette dine markedsføringsinnsatser. Møt kun

Hovedkortet i en Dell-datamaskin forenkler kommunikasjonen mellom all maskinvare installert i PCen; den sender data til og fra komponenter via elektriske ledere kalt "spor". Det gir også sporene eller stikkontaktene som maskinvarekomponentene kobler til. Din virksomhet bør oppgradere og vedlikeholde datamaskinutstyret regelmessig for å unngå nedetid. Å

menneskelige ressurser

I næringslivet blir vilkår som er klare for offentligheten noen ganger litt mer tvetydige, og har flere applikasjoner. Et slikt begrep er frontkontor. Avhengig av definisjonen som en bedrift vedtar for dette begrepet, kan selskapet henvise til tre helt forskjellige grupper av mennesker, som hver har spesifikke tilknyttede ferdigheter og egenskaper.

I store organisasjoner med både fagforeninger og nonunion-ansatte er arbeidsrelasjonskomponenten skilt fra menneskelige ressurser. Imidlertid fungerer mange erfarne personalforvaltere med kompetanse både i arbeidsforhold og ansattes relasjoner ofte i to roller som eksperter på begge områder - dette er også vanlig i små bedrifter. HR-l

Effektive ledere krever kompetanse i kjernevirksomhet. Ekspertise i kjernekompetanse knyttet til lederroller gir vanligvis en person til å lede andre, utvikle personell, skape et produktivt miljø og få resultater. Vellykkede bedrifter utvikler en kompetansemodell som viser ferdigheter, oppførsel og kunnskap som kreves for sine ledere, og gir opplæring som hjelper personellene videre med karrieren. I t

Et selskaps organisasjonsstruktur har mye å gjøre med sin skjebne. Kommunikasjonsflyt, effektivitet, innovasjon, kontroll - alle disse og mer avhenger av selskapets struktur. Det krever at småbedriftseieren da skal få minst grunnleggende grunnlag i de ulike strukturelle valgene. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en eier få innsikt i konkurrenter og organisere de ansatte i en voksende bedrift til beste fordel. diag

Siden begynnelsen på slutten av 1970-tallet har aksjeselskapet eller LLC vært en populær forretningsstruktur for små bedrifter som ønsker fordelene med et selskap uten all papirarbeid og kostnader. LLCs gir eiere med personlig ansvar beskyttelse og skattemessige fordeler ikke gitt til eneste eierskap. 1.

Selskaper påfører visse kostnader for å produsere produktene de selger. Disse kostnadene inkluderer arbeidskraft og materialer, og selskaper kombinerer dem for å beregne en kostnad per enhet for hver av produktene de selger. Den totale produksjonskostnaden avhenger av antall produserte enheter, men det er også andre løpende kostnader for å drive virksomheten. Disse

Din restaurant må ha skrevet standard operative prosedyrer for sikker matbehandling. Helseforskrifter krever det. En samlet SOP som dekker alle aspekter av virksomheten din, fra møte og hilsen til å ta bestillinger og behandle betalinger, kan være et middel til å tilfredsstille kundene i tide, på samme måte, hver gang. Det f

Planteskoler, drivhus og hagesentre stole på den visuelle virkningen av hageskjermer for å generere salg. En 2008 nasjonal studie av Southern Association of Agricultural Experiment Station Directors viste at gjenta kunder bidro med mer enn 80 prosent av alle barnehager. Vellykkede grøntindustrielle fagfolk skreddersy sine designdetaljer for å fremvise ofte skiftende hageskjermbilder som appellerer til disse lojale gjenta lånetakerne, samtidig som de lokker nye kunder. Ved

Et lagerstyringssystem kan gjøre eller ødelegge småbedriftsytelsen. Produkter og tjenester som er avhengige av råvarer, deler og andre forsyninger, trenger konsistente varebeholdninger for å fungere effektivt og for å maksimere fortjenesten. Arten av virksomheten og næringslivet kan diktere den mest hensiktsmessige typen lagerbeholdning, men husk at alle slike systemer kommer med begrensninger. De fl

En klikk-link er en URL som kobler til en ekstern kilde. Når du lager et innlegg via ditt Tumblr-dashbord, kan du angi klikk-koblinger for å lede brukeren bort fra bloggen din. Mens Tumblrs bildeinnleggingsgrensesnitt leverer et spesielt klikkfelt-koblingsfelt, kan du legge til klikkfiler til tekstinnlegg også. K

Tumblr er en gratis mikroblogging programvareplattform der brukerne kan sette inn utdrag av tekst og bildemedier. Bedriftspersonell og lærere bruker Tumblr til å publisere informasjon og oppdateringer eller dele sine tanker med publikum. Tumblr-innlegg blir så sendt videre - eller "tumblet" - i hele Internett-fellesskapet. N

SMS-tekstmeldinger er like nyttig for bedrifter som det er for enkeltpersoner, da det gir fordelen av å sende mottaker spesifikk informasjon som ellers måtte skrives ned mens du snakker i telefonen. Noen ganger kan det hende du må sende en kollega en SMS-tekst som er lengre enn at 160 tegngrensen er tillatt i en enkelt melding. S