Sammenligning av resultatregnskap til budsjett

Firmaets regnskapsfører, kontroller eller økonomidirektør har tilsyn med regnskaps- og finansfunksjonene. Hvis bedriften din er liten, vil dette ansvaret være ditt, eller du kan få hjelp av en bokholder. I tillegg til å generere og oppdatere regnskap, inkludert resultatregnskapet, omfatter regnskapsfunksjonen forberedelse og vedlikehold av budsjettet. Resultatregnskapet og budsjettet spiller begge viktige roller.

Budsjett

Et budsjett er et regneark som beskriver hva bedriften har til hensikt å generere i inntekter og bruke kostnader i løpet av neste kvartal eller år. Det er vanligvis oppdelt etter måned eller kvartal for å gi den informasjonen som er nødvendig for å ta avgjørelser og senere eventuelle nødvendige justeringer. Et budsjett er en prognose. Du bruker tidligere ytelse kombinert med forventninger til fremtidige resultater og ytelse for å skape et budsjett. Når året begynner, sporer du budsjettet ditt mot faktiske inntekter og utgifter.

Resultatregnskap

Bedriftsresultatet forteller deg hvor mye penger bedriften din genererte og brukte over en bestemt periode, vanligvis en måned eller et år. Det viser hvor godt bedriften har produsert inntekter og hvor effektivt det konverterte salg til overskudd. Resultatregnskapets topplinje viser salg, de midterste utgiftene og bunnlinjen viser nettoinntekt eller tap. Resultatregnskapet viser også lønnsomhet på flere nivåer: brutto, drift og netto.

Budsjett versus resultatregnskap

Et budsjett er et viktig regnskaps- og administrativt planleggingsverktøy fordi det hjelper deg å definere og sette bedriftens mål og måle oppnåelsen av disse målene. Det hjelper deg også med å identifisere potensielle fallgruver i en nedgang i virksomheten eller rask vekst og bestemme måter å unngå eller redusere fallgruvene på. I selskapets resultatregnskap kan du se hvordan salg utføres i ulike tider på året eller når du bruker ulike markedsføringsaktiviteter. Det lar deg også se trender som kan hjelpe eller skade din bedrift.

Sporing og analyse

Både resultatregnskap og budsjett er finansielle analyser og sporingsverktøy som med jevne mellomrom hjelper deg med å bygge og vedlikeholde et økonomisk sterk selskap. Gjennomgå og overvåke både resultatregnskapet og budsjettet kan hjelpe deg med å redusere utgifter og omfordele ressursene til områder i selskapet som best kan bruke dem. Selv om resultatregnskapet er fast og viser hva som faktisk skjer i din bedrift, er budsjettet ditt en prognose som du kan endre. Når du følger trender i resultatregnskapet, kan du oppdatere budsjettet for å adressere dem. For eksempel, hvis bedriftens personalkostnader ser ut til å stige for fort, vil dobbeltsjekker budsjettet fortelle deg om oppgangen var planlagt eller ikke. Hvis ikke, kan du utforske alternativer for å enten redusere personalkostnader eller hindre dem i å øke ytterligere.

 

Legg Igjen Din Kommentar