Konstruksjonsprogramvare Teknologi

Konstruksjons programvare teknologi kan automatisere ulike faser av byggefirma operasjoner eller prosjekter. Automatiseringen av byggeoppgaver kan spare tid og penger når du utvikler eller jobber med et byggeprosjekt. Det er fem grunnleggende attributter som byggeprogramvareteknologiske pakker eller systemer skal automatisere.

Entreprenørprogrammer

Konstruksjonsprogramvare teknologiprogrammer har entreprenør program applikasjoner som inkluderer en database av entreprenører som kan deles av ulike prosjekter og oppgaver på et hvilket som helst byggeprosjekt. Denne databasen inneholder også viktig informasjon om entreprenøren, deres firma og vilkår for entreprenørbetaling. Programvaren kan spore bud fra entreprenører.

Prosjektledelse programmer

Byggteknikkprogramvare gir også brukerprogrammer for å spore et byggeprosjekt fra begynnelse til slutt. Dette programmet deler byggeprosjektet i ulike oppgaver, gir en start- og sluttid for prosjektet og muliggjør justeringer i prosjektplanen for bestemte hendelser, som for eksempel forsinkelser i arbeidet eller ferdigstillingsoppgaver foran planen.

Kostnadsestimeringsprogrammer

Budsjettering og regnskap er kritisk i byggeprosessen. Konstruksjonsprogramvarepakker har integrerte kostnadsestimeringsprogrammer for prosjekter. Dette inkluderer informasjon for prosjektmaterialer, arbeidsordrer, entreprenørpriser og diverse avgifter, for eksempel kostnadene på stedet inspektør, utstyrsleie og tekniske kostnader.

Rapport generator programmer

Konstruksjonsprogramvare teknologiprogrammer kan produsere ulike trykte rapporter. Disse rapportene spenner fra entreprenørlister, prosjektdiagrammer og regnskapsrapporter. Andre rapporter som kan skrives ut, er inventar, fakturering, innkjøpsordrerapporter og kostnadsberegningsrapporter. Konstruksjonsprogramvare teknologipakker gir også brukeren muligheten til å lage sine egne rapporter ved å bruke et hentingsspråk som er innebygd i programvaren.

Regnskapsprogram

Konstruksjonsprogramvare teknologipakker har integrerte regnskapsprogrammer som gir overordnet vedlikehold av regnskapssystemet. Mens kostnadsberegningsbokføring direkte retter seg mot kostnaden for et byggeprosjekt eller en prosess, regnskapsprogrammet adresserer pengestrømmen gjennom selskapet som gjelder lønn, innkjøp, investeringer, besparelser, skattestimering og bank og investeringer.

Programvareplattformer

De fleste programvarepakker og systemer for byggeprogramvare kan implementeres på flere datamaskiner som Windows, UNIX og Linux. Konstruksjonsprogramvare teknologier og systemer kan kobles til flere brukere inne i en bygning og eksternt tilgang til andre brukere. Mange av disse programvarepakker for byggeprogramvare har brukervennlige grensesnitt og enkle menyer for å hjelpe til med å styre programvaren.

 

Legg Igjen Din Kommentar