Beskrivelse av "Lederskapsstil" under et intervju

Beskriv din lederstil ved å sitere med eksempler fra arbeidsopplevelsen din. Intervjuer vil vanligvis vite hvordan du har vist effektiv beslutningsprosess, problemløsing, motivasjon, kommunikasjon og innovasjon når det gjelder å nå strategiske mål. For eksempel, bruk ledelsesnettverket utviklet av Robert Blake og Jane Mouton for å hjelpe deg med å strukturere hvordan du skildrer situasjoner du møtte og hvordan du håndterte dem. Dette ledelsesnettet gir et rammeverk for å oppgi hvordan du har vurdert behovene til underordnede og lagmedlemmer. Det gir deg også mulighet til å beskrive hvordan du balansert medarbeiderinteresser med å opprettholde høye nivåer av produksjon, effektivitet og kvalitet. Bruk intervjuet ditt til å overbevise en potensiell arbeidsgiver om at du vet hvordan du kan tilpasse din lederskapsstil for å maksimere resultatene dine i enhver situasjon.

Viser bekymring for produksjon

Beskriv hvordan du bruker autokratisk lederstil for å få jobbet gjort. For eksempel, fortell intervjueren om tidsfrister du har møtt ved å fokusere på å ta avgjørelser selv - uten innspill fra underordnede - for å få jobben gjort hensiktsmessig. Autokratiske ledere håndterer en krise med autoritet og innrømmer tillit til arbeidere som bare vil ha retning og kommandoer.

Viser bekymring for mennesker

Fortell intervjueren om dine demokratiske lederskap ferdigheter. Gi eksempler på situasjoner som ga deg muligheten til å lytte til dine underordnede og samle inn deres innspill før du tar en kritisk prosjektbeslutning. Oppgi måter du laget lagmedlemmer på, føler seg trygg og trygg i din ledelsesevne. Intervjuer vil vanligvis vite hvordan du oppdager at landsklubbens stil av lederskap kan føre til at produksjonen lider, men noen ganger de langsiktige fordelene ved å gi medarbeidere frihet til å overvåke og kontrollere egne aktiviteter resulterer i forbedret produktivitet. I tillegg må ansatte som trenger å gjøre endringer i måten de jobber, tilpasse seg nye arbeidsmetoder lettere når de har innspill i beslutningsprosessen.

Balanseproblemer

Under et intervju, forklare hvordan din erfaring ved å bruke forskjellige lederstilter, avhengig av situasjonen, gjør det mulig å motivere ansatte og inspirere til bedre ytelse. Oppgi hvilke teknikker som brukes, for eksempel obligatoriske prosedyrer, kvoter og andre kontroller, for å oppmuntre ansatte til å jobbe hardere for å forbedre produksjonen. På samme tid beskriver du karriereutviklings-, helse- og sikkerhetsretningslinjene og andre støtteaktiviteter som du støtter for at ansatte skal ha nytte av deres forpliktelse til selskapet. Beskriv hvordan du har brukt transformasjonsledende teknikker, for eksempel å sette mål og gjennomføre kvartalsvise møter, for å samle og inspirere en mangfoldig ansattes befolkning. Disse aktivitetene bidrar til å justere arbeidernes arbeid med å nå selskapets strategiske mål. I dagens dynamiske globale marked krever konstant forandring ledere å være adaptive og ressursrike. Vis intervjueren at du har de nødvendige lederegenskapene for å lykkes.

Ledende lag

Ifølge Blake Mouton-modellen fungerer de mest effektive lederne som lagledere, så gi eksempler på hvordan du har klart lagene i fortiden. Suksessfulle teamledere lager omfattende planer, fordeler ressurser effektivt og overvåker og kontrollerer oppgaveutførelse for at lagene skal kunne produsere høyeste kvalitet. Bedriftsledere setter pris på ledere som kan bygge høyt motiverte lag som oppnår strategiske mål på en kostnadseffektiv måte.

 

Legg Igjen Din Kommentar