Slik endrer du innstillinger for fraksjoner til desimaler på TI-89

TI-89 er en grafisk kalkulator som brukes i avanserte matematikklasser og godkjent for bruk på eksamener som Scholastic Aptitude Test og diverse Advanced Placement tester. Mens den store skjermen, 3-D grafer og evne til å løse kompliserte ligninger er de mest fremtredende funksjonene, har den også mange andre muligheter. For eksempel kan du sette den til å vise desimaler som desimaler eller som brøker, noe som gir deg muligheten til å ha svaret på "tre delt med to" show som "1.5" eller "1 1/2." Du kan også endre mellom de to modusene, avhengig av dine behov eller preferanser.

1.

Trykk på TI-89s "Mode" -tast.

2.

Trykk på nedpilen på kalkulatorens retningsbetjeningspanel til displayet viser "Exact / Approx."

3.

Trykk på høyre pil til ønsket modusvalg er valgt. "Omtrentlig" viser alltid tall som decimaler, "Exact" -modus konverterer antall til brøker når det er mulig, og "Auto" -modus bruker brøker, bortsett fra når et tall allerede er angitt som desimal.

4.

Trykk på "Enter" -tasten to ganger for å endre kalkulatorens modus, gå ut av menyen og gå tilbake til startskjermen.

 

Legg Igjen Din Kommentar