Hvordan lage en paginering i PHP

Paginering gjør det lettere for brukerne å bla gjennom lange sett med poster. PHP inneholder en pagineringsfunksjon du kan bruke til å segmentere et spesifisert antall poster for hver side. Funksjonen krever et spesifisert antall poster for hver side, tabellen hvorfra postene kommer og banen til paginasjonsfunksjonsfilen.

1.

Åpne en nettleser og last ned funksjonen "Pagination.php" til datamaskinen. Legg filen til katalogen som inneholder resten av PHP-filene dine.

2.

Høyreklikk på PHP-filen du vil bruke til å vise postene. Klikk "Åpne med", og klikk deretter PHP-editoren i programlisten.

3.

Legg til de nødvendige parametervariablene med verdiene du vil angi for paginering. Følgende kode viser hvordan du konfigurerer variablene som kun skal vises:

$ tabell = 'kunder';

$ records = 20;

$ filepath = '/includes/pagination.php';

Eksempelkoden ovenfor henter poster fra kundebordet og paginasjonen viser 20 poster per side. "Filepath" -variabelen identifiserer hvor du lagret funksjonen pagination.php.

4.

Legg til følgende kode øverst i filen:

Sider ($ tabell, $ poster, $ filepath);

Denne prøvekoden angir paginering for gjeldende PHP-side, slik at postene dine bare viser noen få poster om gangen. Brukeren ser en "Neste side" -knapp for å flytte til neste sett med poster.

 

Legg Igjen Din Kommentar