Slik sletter du en Norstar Voice Mail-postkasse

Bedrifter som bruker Norstar telefonsvarer, oppretter vanligvis en ny talepostkasse for alle nye ansatte. Etter en stund, vil noen ansatte forlate selskapet, og nye vil bli ansatt, og på et tidspunkt vil du vil slette bestemte talepostkasser. For eksempel er det forsiktig å slette en postkasse for en ansatt som har sluttet eller ble sparket, for å eliminere problemet med at kundene forlater meldinger og ikke får svar.

1.

Trykk på "Funksjon" -knappen på telefonen som er koblet til Norstar Voicemail-systemet, og trykk deretter på talltastene for "983." Norstar-telefonens display vil lese "Log."

2.

Skriv inn administrativt innloggingspassord. Hvis firmaet bruker tosifrede telefontyper, skriver du inn "120000." Hvis bedriften bruker tresifrede utvidelser, skriv inn "1020000." Hvis firmaet bruker firesifrede utvidelser, skriv inn "10020000."

3.

Trykk på programtasten under "OK".

4.

Trykk på programtasten under "Mbox".

5.

Trykk på programtasten under "Del."

6.

Skriv inn postkassenummeret du vil slette.

7.

Trykk på programtasten under "Slett." Talepostkassen er slettet.

Advarsel

  • Du må bruke et M7234, M7310 eller T7316-modellheadsett for å gjøre administrative endringer i Norstar telefonsvarer.
 

Legg Igjen Din Kommentar