Hvordan endrer jeg skriverjusteringen på en HP C5280?

Hvis blekkpatronene ikke er i samsvar med HP C5280 Alt-i-ett-skriveren, vil blekket ikke registreres riktig på den utskrevne siden. Dette betyr at fargene ikke blir riktig justert når de skrives ut. Hvis kassettene er alvorlige ute, vises en feilmelding på skriverens LED-skjerm. Imidlertid vil skriveren justere blekkpatronene automatisk når "Juster" -funksjonen er startet fra skriverens kontrollpanel.

1.

Trykk på "Setup" -knappen på HP All-In-One-skriveren. Oppsettskjermen vises på LED-skjermen.

2.

Trykk på pil nedover på siden av LED-skjermen til "Verktøy" -alternativet er uthevet. Trykk på "OK" -alternativet.

3.

Trykk på pil ned til pilen til "Juster skriver" -alternativet er uthevet. Trykk på "OK" -alternativet. Skriveren justerer blekkpatronene og produserer en testside. En melding vises på LED-skjermen som angir om justeringsprosessen lykkes eller feilet. Sjekk siden for riktig blekkregistrering.

4.

Gjenta patronjusteringsprosessen hvis du mottar en feilmelding eller hvis blekk ikke er riktig registrert på testsiden.

Tips

  • Pass på at du bruker anbefalt papirmasse til å skrive ut på HP C5280. Enkelte papirer vil føre til at skriveren produserer justeringsfeil.
 

Legg Igjen Din Kommentar