Slik selger du et privatstående selskap med en konfidensialitetsavtale

Når et nært selskap selges, vil kjøperen forsøke å undersøke virksomheten nøye for å sikre at hun kjøper noe verdifullt. Dette krever offentliggjøring av konfidensiell informasjon. En godt utarbeidet fortrolighetsavtale gjør det mulig for et aksjeselskap å gi den nødvendige tilgangen og sikre at kjøperen ikke kan bruke det hun lærer til egen fordel dersom hun ikke erverver virksomheten. Nøkkelen er å utarbeide dokumentet for å sikre at all virksomhetens vitale informasjon er beskyttet, mens du anerkjenner begrensningene til enheten.

Due Diligence

Nærstående bedrifter er ikke børsnoterte, og kjøpere kan derfor ikke bruke markedspriser til å bestemme selskapets verdi. En potensiell kjøper må bruke andre verdsettelsesmetoder, for eksempel kontantstrømanalyse og bokført verdi. For en selger å bestemme en tilbudspris, må hun utøve due diligence. Due diligence er undersøkelsesprosessen av et salg, hvor en potensiell kjøper inspiserer målvirksomhetens finansielle poster, lærer om selskapets eksisterende forhold til kunder og leverandører, og vurderer målets langsiktige potensial. Under denne prosessen gir målkorporasjonen den potensielle kjøperen full tilgang til alle aspekter av virksomheten, slik at kjøperen kan evaluere sine alternativer. Dette inkluderer avslørende konfidensiell informasjon om virksomheten, som patenter, produksjonsplaner og langsiktige strategier.

Konfidensialitetsavtaler

En konfidensialitetsavtale er en kontrakt mellom to parter som tillater en å utlevere privat informasjon til en annen. Avtalen forhindrer fortrolige opplysninger fra å bli offentliggjort til andre personer og bedrifter som ikke er signatarer til avtalen. En konfidensialitetsavtale definerer hvilke opplysninger som kan avsløres og beskytter mot tap av patentrettigheter. Uten en fortrolighetsavtale, kan patentert informasjon offentliggjøres av den potensielle kjøperen. Hvis denne informasjonen er publisert, kan målet miste sitt patent.

Kjøpere og konfidensialitetsavtaler

Et selskap som ønsker å skaffe seg en annen, er sannsynligvis allerede i målbransjen eller ønsker å komme inn på målets marked. For å beskytte sine konkurransefortrinn tvinger mange selskaper som søker kjøpere sine potensielle kjøpere til å inngå fortrolighetsavtaler. I tillegg til å forhindre virksomheten i å utlevere sensitiv informasjon til andre, forhindrer disse avtalene også normalt potensielle kjøpere i å bruke det de lærer for noe annet formål enn å evaluere salget. Denne klausulen er nødvendig for å beskytte målvirksomheten fra potensielle kjøpere som blir fremtidige konkurrenter.

Begrensninger av konfidensialitet

Fortrolighetsavtaler gir bare en bedrift mulighet til å gjenopprette monetære skader hvis den andre parten avslører den privilegerte informasjonen som avtalen er ment å beskytte. Selv om erstatningen kan gi en god måte å motvirke avsløring, er det diskutabelt om en monetær pris vil tilstrekkelig kompensere en virksomhet som mister en betydelig konkurransefortrinn. Også å gå til retten for å sikre disse monetære skader er kostbar og tar tid. Derfor er det viktig å gjøre to ting. Først må du sørge for at kjøperen har et godt omdømme og er usannsynlig å bryte avtalen. For det andre, forsinkelse avsløring av de viktigste konkurransefortrinnene før det er høyst sannsynlig at salget vil skje. For eksempel kan du avsløre noen av drifts- og finansdataene foran, men bare når forhandlinger fortsetter og et salg synes sannsynlig, vil du avsløre formelen for produktet ditt.

 

Legg Igjen Din Kommentar