Slik sender du kringkastingsmeldinger via Avaya Phone Systems

Utvidbar og med en rekke anropsfunksjoner, gjør ditt firmas Avaya telefonsystem også deg i stand til å sende kringkastingsmeldinger til medarbeidere som er en del av telefonsystemet. Broadcast-meldinger er ideelle for kunngjøring av værsituasjoner, en tidlig lukking og til og med en feriefest. For å sende ut en kringkastingsmelding på Avaya-telefonsystemet, må du sette opp en postkasse i systemet for å lagre den utgående meldingen.

Postkasse Spesifikasjoner

Avaya telefonsystemets kringkastingspostkasse kan holde maksimalt 16 kringkastingsmeldinger og en innloggingsmelding. En påloggingsmelding er ikke den samme som en kringkastingsmelding - den kun kunngjør informasjon når en bruker logger på Avaya telefonsystemet. Annonsene signaliserer ikke telefonsystemets meldingsventil for å lyse, men en kringkastingsmelding belyser lyset og ber om en bruker at en melding venter. Alle som bruker telefonsystemet, kan opprette og sende en kringkastingsmelding når sendingsmeldingspostkassen er opprettet.

Start Mailbox Creation

På Avaya telefonsystemcomputeren navigerer du til hovedmenyen for administrasjon og klikker på "Global administrasjon" og deretter "Meldingsadministrasjon" for å starte oppretting av postboks. Logg inn på Avaya SSH User Authentication-systemet ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt. Skjermbildet AUDIX Command Prompt åpnes. Skriv "Legg til abonnent" på ledeteksten for å starte "Abonnentskjermbilde, side 1." Skriv inn et navn for din kringkastingspostkasse i feltet "Navn"; skriv inn en utvidelse som ikke er i bruk i feltet "Extension"; skriv inn et servicenummer eller navn for postkassen i feltet "COS" skriv inn "0" i feltet "Bytt nummer"; og skriv deretter inn "y" i "Broadcast Mailbox?" for å aktivere postkassen.

Fullfør Mailbox Creation

For å fullføre opprettingsprosessen for postkassen, trykk "F7" for å starte "Abonnentskjermbildet, side 2." Skriv inn "None" i feltene "Tillatelser, Type" og "Tillatelser, Broadcast". Hvis du vil at andre telefonsystembrukere skal kunne sende en kringkastingsmelding, skriv inn "Stemme" i stedet for "Ingen" i feltet Tillatelser, kringkasting. Skriv inn antall dager du vil at sendingsmeldingen skal sendes i feltene "Innkommende postkasse, Retensjonstid (dager)" og "Ny, gammel og uåpnet". Angi maksimalt antall sekunder - alt fra null til 32.767 - postboksen plass skal være i feltet "Mailbox Size, Maximum". Trykk "F3" for å lagre innstillingene for sendingsmeldingspostkassen. Når lagringsprosessen er fullført, viser telefonsystemet meldingen "Kommando vellykket fullført". Skriv "exit" på ledeteksten, og klikk deretter "Return to Main" for å gå tilbake til Avaya Administrasjon hovedmeny.

Broadcast Message Creation

For å sende en kringkastingsmelding, logg deg på Avaya-kontoen via telefon, brukernavn og passord. Trykk på "1" på telefonen for å starte opptaksprosessen. Lag kringkastingsmeldingen så kort som mulig, og trykk deretter på "8" for å gjøre opptaket ditt som en kringkastingsmelding. Du kan også trykke "3" for å planlegge leveringsalternativer for meldingen. trykk "4" for å sende en kopi av meldingen i telefonsystemet for fremtidig gjenfinning og kringkasting; eller trykk "1" for å gjøre det privat. Merk at du ikke kan angi en kringkastingsmelding som en prioritetsmelding. Trykk på "#" -knappen for å godkjenne og sende kringkastingsmeldingen.

Melding Utløp

Hver kringkastingsmelding utløper innen to dager med mindre du trykker på "*" og "M" for å få tilgang til tilleggsinnstillingsmenyen før du godkjenner meldingen for levering. Trykk "2" i tilleggsinnstillingene for å endre standardtiden. Skriv inn den tosifrede måneden og tosifrede datoen når du vil at kringkastingsmeldingen skal avsluttes. Trykk "#" for å lagre den nye utløpsdatoen, eller trykk "2" for å starte over. I tilleggsinnstillingsmenyen kan du også slå på meldingsvarsel ved å trykke én gang på "1" eller trykke 1 "to ganger for å slå den av. Når du er ferdig i tilleggsinnstillingsmenyen, trykker du på "#" -knappen for å godkjenne og sende kringkastingsmeldingen.

betraktninger

Når flere brukere får tilgang til kringkastingsmeldingen, kan det hende du merker at Avaya-telefonsystemet tar deg tid til å hente meldinger. Dette er normalt når flere brukere får tilgang til systemet.

 

Legg Igjen Din Kommentar