Hvordan sette opp et datterselskap

Bedrifter oppretter datterselskaper når de utvider seg til nye næringer eller å skille en produktlinje fra en annen. Gjennom denne separasjonen kan en bedrift beskytte eiendeler fra begge enhetene i tilfelle en søksmål, oppgjør eller økonomisk tap. Datterselskaper hjelper også virksomheten å skape separate merkevarebygging og markedsføringskampanjer for hvert selskap for å tiltrekke seg og bygge en solid kundebase for begge.

1.

Kontakt statssekretæren for å registrere ditt datterselskap som et aksjeselskap eller selskap. Fullfør alt papirarbeid og betal riktig arkiveringsgebyr. Utpeke et styre for å opprette vedtekter som beskriver forretningsaktiviteter, antall utstedte aksjer og rollene og ansvaret til styremedlemmene.

2.

Søk om et arbeidsgiveridentifikasjonsnummer via Internal Revenue Service. Bruk dette nummeret på all datterdokumentasjon, som selvangivelser, forretningsbanker og fakturering. EIN tildelt datterselskapet vil være forskjellig fra det som er tildelt til primærvirksomheten.

3.

Overfør all datterselskap til bedriften din, slik at du kan opprettholde kontrollen over datterselskapet. Din primære virksomhet betraktes som et "morselskap". Send arkivoverføringspapir til SOS-kontoret.

4.

Opprett et nytt bokføringssystem for datterselskapet som er skilt fra morselskapet. Overfør alle fakturaer, utestående betalinger og skatteopplysninger knyttet til datterselskapet. Bruk det nye bokføringssystemet for alle datterselskapstransaksjoner fremover.

5.

Opprett separate balanser, inntektsfortegnelser, salgsblad og budsjettrapporter for morselskapet og datterselskapet for å opprettholde inntektsavstand for skattemessige formål, slik at du bedre kan overvåke ytelsen til hver enhet.

6.

Overfør alt utstyr, materialer og forsyninger, ansatte og andre eiendeler til datterselskapet som nødvendig for å sikre at det nye selskapet har det som skal fungere riktig. Lei ekstra kontor- eller produksjonsrom eller opprett separate avdelinger i eksisterende forretnings- og produksjonsrom.

Tips

  • Lei en regnskapsfører med kunnskap om å styre datterselskaper som du kan være berettiget til ytterligere skattefradrag eller studiepoeng.

Advarsel

  • Leie en advokat med erfaring i forretningsformasjon for å sikre at alle detaljer som er nødvendige for å opprette et datterselskap, er blitt adressert.
 

Legg Igjen Din Kommentar