Mine rettigheter mot arbeidsplassen Union Bullies

Nonunion arbeidstakere over hele landet har rettigheter akkurat som medlemmer av fagforeninger. Arbeidsplass mobbing og trakassering av ununion arbeidstakere av fagforeningen medlemmer kaster en mørk sky over fordelene fagforeninger kan gi arbeidere og gjør den kollektive forhandling prosessen vanskeligere. Nonunion arbeidstakere har rett til å klage og klage mot fagforeninger som engasjerer seg i diskriminerende praksis og kan selv suge disse organisasjonene i sivilrett.

Unionsmedlemskapsrettigheter

Som ansatt har du rett til å velge om du skal bli med i en eksisterende fagforening når du først aksepterer en ny stilling. Det er ulovlig for en fagforening å kreve medlemskap for hver nyinntatt arbeidstaker i henhold til arbeidslivsloven og å samle innbetalinger fra arbeidsledige. Det er også ulovlig for en fagforening eller dets representanter å skremme en arbeidsgiver fra å ansette nonunion-arbeidere eller arbeidstakere som er mindre tilbøyelige til å bli med i den eksisterende fagforeningen.

Arbeidsuniversitetsdiskriminering

Det er ulovlig for en fagforening eller dets representanter å sende inn en klage mot deg eller søke oppsigelse fra en jobb basert utelukkende på at du ikke er medlem av den rådende fagforeningen på arbeidsplassen din. Fellesskapsmedlemmer eller representanter for fagforeningen bryter loven dersom de truer deg med tapet av jobben din, med mindre du støtter unionen, ifølge Nasjonalt Arbeidsforbunds nettsted. Det er også rett til å trekke seg fra en fagforening når som helst uten trussel om diskriminering eller bra fra din tidligere union.

Jobber under streik

Du har rett som en ununionarbeider for å forbli ansatt i en unionskrevd arbeidsslag og kan fortsette å vises opp til jobb. Det er ulovlig for medlemmer av en fagforening å trakassere deg eller forsøke å blokkere innreise på arbeidsplassen din under en faglig arbeidsstans. Å gjøre det kan medføre ytterligere strafferett mot fagforeningsarbeidere, inkludert overgrep hvis noen forsøker å skade deg fysisk for å forsøke å krysse en picket line og gjøre jobben din.

Arkivering av Unionsklager

Nasjonalt arbeidsforholdsforening gir et utsagn for at du kan klage over en fagforening hvis medlemmer forsøker å mobbe og chikanere deg på arbeidsplassen din. Skjema for denne klageprosessen er tilgjengelig på Nasjonalt Arbeidsforbunds nettsted. I tillegg kan du også ha rett til å saksøke fagforeningen i sivilretten for å svare på anklager om trakassering og skape et fiendtlig arbeidsmiljø. En arbeidsgiver som forblir komplisert i å tillate en fagforening å operere på denne diskriminerende måten, kan også påta seg ansvar i sivilrett.

 

Legg Igjen Din Kommentar