organisasjonsstruktur

Et aksjeselskap kan konvertere til et selskap dersom de viktigste medlemmene er enige og stemmer for å gjøre det. En aksjeselskapsstruktur gir personlig ansvarsbeskyttelse som en LLC, men har ikke de samme "pass-through" skattefordelene som LLC og krever mer dokumentasjon, for eksempel å holde virksomhetsminutter og velge et styre. 1

En av de få forskjellene mellom et aksjeselskap eller LLC, og et aksjeselskap, eller LLP, er at eierne av et aksjeselskap blir kalt medlemmer, mens eiere av et aksjeselskapssamarbeid blir kalt partnere. Generelt har LLCs og LLPs de samme juridiske beskyttelses- og skattefordelene, men en LLP kan redusere en partners ansvar i enkelte stater.

Å endre navnet på en ideell organisasjon er ikke bare en intern beslutning fra styret. Avhengig av hvilken type ideell organisasjon du er og i hvilken stat organisasjonen din er innlemmet eller chartret, må du følge noen enkle juridiske prosedyrer. Sjekk med statssekretæren din og se USAs interntjenesteservicekode som styrer organisasjonen din for å sikre at du følger alle regler og forskrifter om å endre navnet på foreningen eller stiftelsen. 1. Les

Hvis du er ansvarlig for driften av en organisasjon som eksisterer for veldedig eller ikke-for-profitt formål, har du plikt til å sikre at den er ordentlig organisert. Med andre ord må du sørge for at dets juridiske struktur tjener organisasjonens formål. Hvis programmet eller organisasjonen din er på et voksende kurs, og ikke formelt er organisert som et ikke-for-profitt selskap, er tiden sannsynlig kommet for å gjøre det forandret. Det er

Organisasjonsstruktur er den formelle utformingen av ledelseshierarkier i et selskap, som beskriver både rapporteringsforhold og informasjonsflyt. Et selskaps organisasjonsstruktur danner grunnlag for hvilken operasjonspolitikk er dannet. Struktur spiller også en stor rolle i utformingen av organisasjonskulturen, og selskapene kan finne det nødvendig å endre organisasjonsstruktur for å forbli konkurransedyktige eller tilpasse seg endringer i selskap, industri eller markedsplass. 1.

Eierskap av et aksjeselskap kan endres av ulike grunner, inkludert død av et medlem, salg av selskapet eller tillegg av en ny partner. Uansett årsaken til eierskapsendring er det viktig å gjøre endringen offisiell i alle organisasjonens sertifikater, eller ansvaret til avgangsmedlemmet kan føre til alvorlige problemer for selskapet. LLC

Symantecs Norton AntiVirus Corporate Edition-program installerer Symantec System Center for å administrere antivirusprogramvaren på tvers av et bedriftsnettverk. Programvaren inneholder et program for Password Reset Utility som tillater de som har administratortilgang på serveren å kjøre firmaprogramvaren for å tilbakestille administrativ tilgangspassord for antivirusprogrammet. Du m

Hvis du for tiden driver en profittvirksomhet som du ønsker at du endrer seg til et nonprofit, ligner det på å starte en ideell organisasjon fra bunnen av. Selv om du kanskje kan beholde profittorganisasjonsnavnet for bruk av ideen din, krever en ideell organisasjon at du bruker pengene du reiser til et annet formål enn fordeling til aksjonærer eller bedriftseiere, og det må oppfylle oppdraget og målene for ideen. Overg

Et aksjeselskap er en forretningsstruktur som kombinerer fordelene med et selskap og et partnerskap. Eiere er kalt medlemmer med en prosentandel av eierskap som er definert i organisasjonsorganisasjonene. LLC medlemmene tillater inntekter og tap å passere gjennom hver eier som et partnerskap, men forpliktelsene beholdes av LLC på samme måte som et selskap. H

Nonprofitorganisasjoner som håndterer midler, trenger tjenester fra et bankinstitusjon, akkurat som enhver for-profit organisasjon gjør. For å åpne en organisatorisk bankkonto, må de imidlertid også ha autoriserte kontoundertegnere. Organisasjonens ledelse er enig i signatørene i et offisielt møte, og signatørene forventes å håndtere noen av organisasjonens kontrollertransaksjoner som kan oppstå. Når det er

Eneselskap er en virksomhet som eies og drives av en enkelt person. Alle fortjeneste av den eneste eiendomsrett tilhører den personen. Dessverre tilhører alle gjeldene av denne typen virksomhet også deg som eier. En eneboliger er en rask og rimelig måte å starte en bedrift for å teste vannet. Når virksomheten din vokser til et punkt der et plutselig tap kan skade din personlige økonomi uopprettelig, er det på tide å oppgradere til innlemmelse. Dette tr

Å flytte firmaet fra en eneboliger til en bedriftsstruktur kan virke som et stort skritt, men er faktisk en enkel prosess. Bytte til et selskap med begrenset ansvar er vanligvis det neste skrittet opp fra en eneboliger og tilbyr bedriftseieren mest beskyttelse mot gjeld, samt skattefordeler. Alle pengene fra en LLC går direkte til eierne, som da blir beskattet til sin individuelle skattesats, noe som gjør skatteforpliktelsen mye mindre enn et større selskap. 1.

Etter hvert som bedriften vokser, kan tilnærmingen til ledelsen endres. Du må endre strukturen i organisasjonen din for å matche evolusjonen din i stil, ellers vil du hele tiden slite for å skape initiativer gjennom et motstandsdyktig byråkrati. Når du forstår hvordan du kan matche forretningsstrukturer med ledelsesstil, kan du gjøre endringer mer jevnt. Du kan

Innlemme en enebolig er lovlig en enkel prosess. Men å gå i den andre retningen - bytte fra et selskap til en eneboliger - er en komplisert prosess som involverer aksjonærer, eiendeler, kreditorer, statlige vedtekter og Internal Revenue Service. Bruk profesjonelle tjenester På grunn av kompleksiteten er det lurt å ansette en kunnskapsrik advokat og skattkonsulent for å bistå med konverteringen. Disku

Netgear, som alle ruterenprodusenter, oppdaterer av og til firmware som styrer ruteren. Dette er vanligvis for å forbedre eller legge til nye funksjoner eller for å fikse feil som har blitt oppdaget i den nåværende fastvaren. Hvis du har administrativ tilgang til ruteren i hjemmet eller kontoret, kan du selv endre firmware på ruteren din, forutsatt at du har administrativt brukernavn og passord. Ned

Du vil vurdere å slå sammen bedriften med et annet selskap hvis du tror at den resulterende kombinert enheten vil kunne vokse raskere og være i sterkere konkurranseposisjon. Før du starter forhandlinger med eier av det andre selskapet om en fusjon, må du være sikker på at det er overbevisende strategiske grunner for fusjonen - og få snubler. Ikke a

Bak mystikken til den robuste bedriftsreisende, som gir nye land til å fange nye markeder, avslører tallene om vaner og økonomiske konsekvenser. Over tre fjerdedeler av forretningsreisende sier at de liker å reise og det er ingen erstatning for å være der i person. Amerikanske forretningsfolk tar til veiene og himmelen til å tromme opp, og resultatene viser seg i selskapenes bunnlinje. Små b

Virksomheten i det 21. århundre har blitt preget av en økning i bruken av teknologi for å skape nye ideer, markedsføre disse ideene til forbrukerne og formidle meldingen til et merke til de rundt om i verden. Som følge av denne økningen i datastyrte ressurser har økonomien blitt mer global enn noen gang før. Bedrif

En divisjons organisasjonsstruktur består av parallelle divisjoner. Denne oppdelingen kan være ansvarlig for et produkt eller en tjeneste, en geografisk plassering eller en kundegruppe. Hver enhet er utstyrt med egne ressurser for å fungere uavhengig. Bransjen og næringslivet, antall ansatte og dine mål og ønsket kontroll over enhetene kan avgjøre om det er nyttig å implementere en divisjons organisasjonsstruktur for bedriften din. Tre ty

Vedtektene til et nonprofit gir et sett med driftsregler for organisasjonen. Dokumentet inneholder spesifikke opplysninger som kreves av ulike myndigheter, for eksempel Internal Revenue Service og den aktuelle statlige avdelingen. I tillegg til det obligatoriske innholdet inneholder karakteristikkene til gode vedtekter omfattende retningslinjer for driften av organisasjonen, slik som den foretrukne metoden for å nærme potensielle givere og den anerkjente prosedyren for utnevnelse av leverandører. L

Ifølge Dr. Tyrone Holmes, president for TAH Performance Consultants, er et høypresterende team en "gruppe av innbyrdes avhengige personer som jobber sammen på en bestemt måte for å oppnå et felles mål." Arbeidsgrupper med høy ytelse er preget av deres evne til å fungere på høyt nivå i lengre perioder på den mest effektive og effektive måten. Lag av denne

Definisjonen av en organisasjon med høy ytelse er nært knyttet til hvordan en organisasjon strategisk bruker sine ressurser. Fremfor alt satte ledere opp mål for alle avdelinger og utviklet et system for å måle fremgang mot måloppnåelse, som også kalles strategisk resultatstyring. I en bedrift er denne prosessen knyttet til kunder og markeder. Bedrif

Loven i alle 50 stater tillater at en bedrift skal være organisert som et aksjeselskap, eller LLC, ifølge Nolo. Når et aksjeselskap har blitt organisert og etablert, oppnår status som en uavhengig juridisk enhet som er i stand til å drive samme type virksomhet som et aksjeselskap eller partnerskap. Fun

Å velge en bedriftsstruktur er et viktig skritt i ferd med å starte en ny virksomhet, en som har mange innflytelser på hvordan en virksomhet opererer. En virksomhets struktur beskriver sin juridiske organisasjon, hvordan overskuddet overføres til eiere og hvordan virksomheten er beskattet. Eneste bedrifter, partnerskap og selskaper er felles forretningsstrukturer. So

En organisasjonskultur kan til slutt bestemme suksess eller fiasko. Et selskap fylt med folk som arbeider mot et felles mål med et øye mot samarbeid og respekt, vil finne det lettere å nå sine mål. Det er ledelsens ansvar å fremme positiv organisasjonskultur fra toppen ned. åpenhet Åpenhet og åpenhet er et godt første skritt mot å fremme en positiv organisasjonskultur. En organi

Et offentlig selskap, noen ganger kalt et børsnotert selskap eller et offentlig selskap, er en aksjeselskap som tilbyr aksjer, obligasjoner eller lån til publikum. Disse tilbudene, som kalles verdipapirer, er vanligvis tilgjengelige på børs eller gjennom megler. Undersøk egenskapene til offentlige selskaper - pro og con - for å avgjøre om bedriftens offentlige er et klokt trekk. Begre

Småbedriftseiere kan lære ganske mye ved å studere raske vekstbedrifter innenfor sin sektor. Ved å etterligne egenskapene til raske vekstselskaper, kan disse småbedrifter tilpasse sin forretningspraksis for å oppleve tilsvarende vekst. Mens hver virksomhet er forskjellig, er mange egenskaper vanlig med vellykkede bedrifter med rask vekst. Tar

Korporasjoner er chartret av stater, men et viktig aspekt av enhver forretningsplanlegging er hvordan fortjenesten og tapene blir styrt. Partnerskap og små bedrifter velger ofte en forenklet skattebehandling, som er autorisert av IRS og kjent som arkivering som et S-selskap. distribusjoner Korporasjoner er preget av underkapitten i kapittel 1 i IRS-koden som styrer sin skattestruktur.

Eneselskap er den vanligste typen forretningsstruktur, og den enkleste. Den brukes av bedrifter som eies, og vanligvis drives av en primærperson. Du kan starte en eneboliger virksomhet uten hjelp eller råd fra en advokat. Du trenger bare å få de nødvendige forretningslisensene og begynne å operere. Selv

En eneste handler er også kjent som eneeier. En eneste næringsvirksomhet oppstår når en enkelt person bestemmer seg for å starte et selskap. En eneste eiendomsforetak eksisterer som den enkleste og vanligste typen virksomhet som finnes i USA, ifølge Walden Universitys Think Up-nettside. Å drive som en eneste næringsdrivende har en betydelig juridisk og skattemessig innvirkning på virksomheten og dens eier. Ansvar

Bedriftseiere har en rekke valg når det gjelder forretningsstrukturer. Velg smart; En forretningsstruktur påvirker hvor mye eieren betaler i skatt og eierens juridiske ansvar for forretningsaktiviteter. Alle bedrifter, partnerskap og selskaper har alle fordeler og ulemper avhengig av din spesielle situasjon.

Bemanningsfirmaer som har funnet ut den "hemmelige formelen" bak lading for bemanningstjenestene, har rapportert årlig inntekt fra $ 750 000 på den lave enden til mer enn $ 15 millioner dollar i høyenden, ifølge "Entrepreneur" magazine. Mens utgifter kan være høye for bemanningsselskaper, kommer fortjenesten fra å markere prisen på en arbeidstakeres arbeidskraft. Nøkkel

Ideelle organisasjoner, som veldedige organisasjoner, er juridiske personer som er adskilt og skiller seg fra de som kontrollerer og driver dem. Den primære forskjellen mellom en veldedighet og en for-profit selskap er at veldedighetsorganisasjoner ikke opererer for å tjene penger; de eksisterer for å fremme noe offentlig godt. S

Velferdsstiftelser begynner som ideelle organisasjoner, men ikke alle ideelle organisasjoner blir veldedige grunner. Ulike offentlige tjenester har forskjellige økonomiske behov og gir mål, og ikke alle trenger føderal skattefritatt status. Å forstå de ulike ideell klassifikasjonene vil hjelpe deg med å velge riktig status for organisasjonen din. Nonp

En feederorganisasjon er en profittvirksomhet som gir sin fortjeneste til en veldedighet. Før 1950 var matere fritatt for å betale inntektsskatt, som en ideell ide. Regjeringen bestemte seg da for at skattefritaket ga bedriftene en urettferdig fordel og tilbakekalte den. Hvis du vil sette opp en mater som kan godta veldedige bidrag, må du planlegge nøye. Ho

LLC, eller et aksjeselskap (noen ganger feilaktig kjent som et aksjeselskap), er en forretningsstruktur tilgjengelig for ambisiøse entreprenører. En LLC gir fleksibilitet og skattefordeler til sine medlemmer, og skaper en nyttig organisasjon for selskaper med flere medlemmer. Å danne en LLC er en ganske enkel prosess i de fleste stater; Dette er ikke annerledes innen delstaten Texas. F

En veldedig organisasjon, også kjent som en kvalifisert veldedighetsorganisasjon, er en type ideell organisasjon som er kvalifisert av US Treasury for skattefritatt status. Slike organisasjoner omfatter alle organisasjoner som drives for veldedige, religiøse, litterære, pedagogiske eller vitenskapelige formål, eller utvikling av amatørsport eller for forebygging av gruvedrift til dyr. Det

Som med Facebook eller Twitter, bygger du ditt Instagram-nettverk av venner eller kontakter ved å følge dem, men fordi Instagram bare er en plattform for foto- og videodeling, mangler den private chat-funksjonene til sine sosiale nettverkspartnere. Mens du kommenterer direkte på bilder, oppretter du en chattkjede av typen, det finnes noen Instagram-spesifikke direktemeldingsprogrammer i iTunes Store for en mer personlig tilnærming til Instagram-chatting. Ko

Charter management organisasjoner er non-profit som arbeider med en statlig utdanningsavdeling for å etablere og administrere charter skoler. CMO-styringstjenester omfatter typisk utvikling av pensum, rekruttering av lærere, opplæring, anleggstjenester, back-office-tjenester og etablering av teststandarder. N

Velgørende organisasjoner, inkludert utdanningsinstitusjoner, religiøse institusjoner og medisinske forskningsorganisasjoner, er unntatt fra å betale skatter etter § 501c3 i Internal Revenue Code. Selv om organisasjonen din er skattefri, må du fortsatt skaffe et arbeidsgiveridentifikasjonsnummer, eller EIN, som skiller organisasjonens saker fra personlige forhold i skattemessig form. Du