Styrets roller og ansvar for en ideell organisasjon

Nonprofit organisasjoner betjener deres lokalsamfunn på en eller flere måter. Vanligvis fokuserer virksomheten på sosiale årsaker som trenger oppmerksomhet i deres område, for eksempel dystre dyr, trengende familier, voldsramte kvinner. For å oppnå skattefritatt status fra Internal Revenue Service, må nonprofit-virksomheten ha tre eller flere forskjellige personer som tjener i styret. Disse styremedlemmene har roller og ansvar som hjelper nonprofit-virksomheten å fullføre sitt oppgitte oppdrag.

Pengeinnsamling

Den viktigste rollen i styret i en ideell organisasjon består i å skaffe midler til bruk for å oppnå forretningsmisjonen. Fundraising hendelser og donasjoner utgjør størstedelen av inntekten for ideelle organisasjoner. Styrets medlemmer må bruke sine forretnings- og sosiale forbindelser for å bygge interesse for organisasjonen og dens innsats. De kan da få store donasjoner fra disse støttemennene, kreve sponsorer og rekruttere nye medlemmer. I tillegg forventes styremedlemmer å øke bevisstheten om deres årsak gjennom ulike markedsføringskanaler, samt øke hendelsesregistreringer.

Overvåk programmer

Styrets medlemmer overvåker programmer knyttet til ideell organisasjon. Organisasjonsmedarbeider utfører daglig programvirksomhet, men styremedlemmer utøver fidusiær tilsyn. De må beskytte midlene og eiendelene til nonprofit-virksomheten ved å sørge for riktig bruk. De overvåker effektiviteten av organisasjonens programmer og avgjør om de er i samsvar med den ultimate årsaken organisasjonen støtter.

Velg administrerende direktør

Styret må velge en hensiktsmessig administrerende direktør, avgrense ansvaret til konsernsjefen og periodisk vurdere prestasjonen. De burde støtte konsernsjefen moralsk og profesjonelt for å øke sin innsats for å nå selskapets sosiale og forretningsmessige mål.

Strategisk planlegging

Styret oppretter og oppdaterer regelmessig en strategisk plan for å gjennomføre organisasjonens mål. Personalet oppretter deretter en gjennomføringsplan basert på disse strategiene. Ved oppdatering av strategiplanen vil styret bruke ulike historiske data for å avgjøre hvilke elementer i planen som fungerer bra for organisasjonen og justere komponentene som ikke fungerer bra.

Juridisk og etisk integritet

Styremedlemmer har et fidusielt ansvar for å sikre at organisasjonen følger de juridiske og etiske standarder for næringsliv generelt og de som er unike for ideelle organisasjoner. Sterk integritet og god forretningspraksis vil forbedre det offentlige bildet av organisasjonen og arbeide for å fremme sin årsak.

Dedikert engasjement

For å kunne utføre sine roller og ansvar må alle styremedlemmer og daglig leder forplikte seg til et høyt engasjement i organisasjonens daglige virksomhet. Et sete i styret av en ideell virksomhet krever sanne engasjement og lidenskap for årsaken. I motsetning til styremedlemsstillinger i noen profittorganisasjoner, jobber nonprofit styremedlemmer daglig, noen ganger i lange timer, for å øke samfunnets bevissthet og deres innflytelse på de sosiale årsakene de forsøker å fremme.

 

Legg Igjen Din Kommentar