Tegn og symptomer på en ruterbrudd

Noen tegn og symptomer er gode indikatorer på at den trådløse ruteren din er ødelagt eller bryter, noe som du kan fikse på egen hånd med liten innsats. Noen tegn og symptomer indikerer at ruteren er på sin siste ben, eller at den bare kan lagres ved hjelp av en kvalifisert tjenestepersonell.

Plutselig stopp

Et sikkert tegn på at det er et problem med ruteren din, eller at den bryter, er en plutselig stopp av funksjonaliteten. Når dette skjer, må du først eliminere muligheten for at en enkel, utilsiktet ledningsforbindelse ikke er roten til problemet. Kontroller ledningene og kablene som kobler ruteren til andre enheter, for eksempel datamaskinen og modemet, for å sikre at de er fullt inn i deres respektive enheter. Hvis alt er som det burde være, kan stoppet skyldes at ruteren blir ødelagt, og i så fall skal den erstattes eller repareres. I de fleste tilfeller som involverer en død ruter, er det mer kostnadseffektivt å erstatte ruteren i stedet for å ha det reparert.

Ro ned

Et annet tegn på at ruteren din har problemer eller er på vei til å bryte, er en plutselig senkning i dataoverføringshastighetene. I de fleste tilfeller er langsomme dataoverføringshastigheter resultatet av høye volumer av nettverkstrafikk eller redusert båndbreddetilgjengelighet, men det kan også være et resultat av en døende ruteren. Koble datamaskinen direkte til modemet i stedet for ruteren for å se om datamaskinen din fortsatt overfører data så sakte som når den var koblet til ruteren. Hvis ja, vet du at problemet ditt sannsynligvis er relatert til nettverkstrafikk eller redusert båndbredde tilgjengelighet. Hvis hastigheten øker, vet du at problemet ligger hos ruteren, og det drastiske tiltaket kan være ditt eneste tiltak.

Ikke-respons

Hvis den trådløse ruteren nekter å reagere når ledningene og kablene er riktig satt inn og sikret, er det et sikkert valg at ruteren din er ødelagt eller må repareres eller byttes ut. I sjeldne tilfeller kan routerens ikke-responsevne imidlertid indikere at strømuttaket eller overspenningsvernet som enheten er koblet til, har sluttet å fungere. Koble ruteren til en annen strømkilde for å finne ut om dette er tilfelle. Hvis ruteren fortsetter å være ikke-responsiv, kan en ny ruteren være i din nærmeste fremtid.

Indikatorlys

Når ruteren fungerer riktig, bør indikatorlampene for dataoverføring blinke intermittent eller forbli konstant opplyst. Hvis ruteren din ikke lyser, men du fortsatt kan koble til enheten, kan dette være et tidlig tegn på at ruteren skal bryte ned eller slutte å fungere. Disse indikatorlampene skal alltid blinke, selv når det ikke gir tilgang til noen av de tilkoblede enhetene. Hvis du oppdager at ruteren din begynner å vise dette advarselsskiltet, må du holde øye med lysene for å se om problemet vedvarer.

 

Legg Igjen Din Kommentar