Ferdigheter for en kredittanalytiker

En kredittanalytiker undersøker en lånesøkerens kredittverdighet. Kredittanalytikere jobber vanligvis for kommersielle eller investeringsbanker, kredittkortsutstedere eller kredittvurderingsbyråer. De kan analysere kreditt for enkeltpersoner eller bedrifter. En kredittanalytiker jobber ved å samle finansiell informasjon, som lønn, besparelser, betalingshistorie og gjeld, og deretter anbefale en handling, for eksempel å godkjenne et lån eller redusere en kredittgrense.

Regnskapsferdigheter

De fleste kredittanalytikere har en bachelorgrad i økonomi, økonomi, regnskap eller et relatert felt. Det er viktig for kredittanalytikere å være komfortabel med grunnleggende regnskapsteknikker som forholdsanalyse, statistikk og regnskapsanalyse. Mange bedrifter gir opplæring for kredittanalytikere, men kan også kreve at analytikere har noen påvist evne i avansert matematikk, forretnings- eller kvantitativ analyse. Analytikere som ikke har en bachelorgrad i et finansielt område, har ofte arbeidserfaring i økonomi eller næringsliv.

Kunnskap om industri

Kredittanalytikere som jobber i næringslivet trenger å utvikle en grundig kunnskap om bransjen de analyserer. For eksempel må kredittanalytikere som undersøker og analyserer eiendomsmeglingstransaksjoner, få en grundig kunnskap om eiendomsbransjen. Noen forretningsanalytikere kan allerede ha erfaring med å jobbe i bransjen de analyserer. Kredittanalytikere må også følge med på nye utviklinger innen økonomi i bransjen de analyserer.

Generell kompetanse

Kredittanalytikere må være detaljorienterte slik at de kan oppdage eventuelle manglende eller uriktige opplysninger om kredittrapporter og regnskap. De må også være grundige og velorganiserte, for å sikre at alle nødvendige data og dokumenter blir regnskapsført. Kredittanalytikere arbeider ofte med flere rapporter samtidig, slik at de trenger muligheten til å prioritere og multitask. Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner kan også være viktige, da kredittanalytikere må gjøre hyppige rapporter og presentasjoner.

Computer Ferdigheter

Kredittanalytikere bør ha viss erfaring med å bruke finansielle programvareprodukter. Bedrifter gir ofte opplæring i metoder og dataprogramvare som brukes i kredittanalyse. For eksempel gjennomgår kredittanalytikere på Morgan Stanley et seks ukers heltidsopplæringsprogram som inkluderer kurs i fag som datamodellering, bedriftsvurdering og regnskap. Analytikere forventes også å kunne lage statistiske utstillinger og bygge datamodeller av forventede økonomiske resultater.

 

Legg Igjen Din Kommentar