Hva er kjernekompetanse til lederroller?

Effektive ledere krever kompetanse i kjernevirksomhet. Ekspertise i kjernekompetanse knyttet til lederroller gir vanligvis en person til å lede andre, utvikle personell, skape et produktivt miljø og få resultater. Vellykkede bedrifter utvikler en kompetansemodell som viser ferdigheter, oppførsel og kunnskap som kreves for sine ledere, og gir opplæring som hjelper personellene videre med karrieren. I tillegg gir senior ledere vanligvis veiledning og veiledning til mindre erfarne personell for å sikre lederskap suksess.

Kompetanse i ledende andre

Effektive ledere kommuniserer tydelig i alle situasjoner, for eksempel personlig, skriftlig og over telefon. De bruker aktive lytteferdigheter, som for eksempel parafrasering og stille spørsmål, for å utveksle ideer med jevnaldrende, overordnede og underordnede. Suksessfulle ledere har en lidenskap for å utvikle sine underordnede ved å gi coaching og motivasjon. De håndterer klager, løser konflikter og forhandler avtaler. Ekspertise på disse områdene gir dem mulighet til å lede sine underordnede for å oppnå strategiske mål.

Kompetanse i oppgavebehandling

Lederskap roller krever muligheten til å løse problemer, utføre komplekse oppgaver, administrere informasjon, tildele ressurser og overvåke ytelse. Ved å skaffe seg kompetanse i å analysere data, ta gode beslutninger og optimalisere prosesser, sikrer ledere suksess for deres firma. Vellykket å demonstrere positive resultater ved hjelp av ferdigheter som å delegere, gi tilbakemelding og koordinere arbeidsflyt, viser at en ansatt er klar til å ta en ledende rolle.

Innovasjonskompetanse

Effektive ledere skaper et produktivt arbeidsmiljø for sine underordnede. De fremmer kreativitet og innovasjon ved å oppfordre ansatte til å løse problemer ved å bruke nye tilnærminger. De gjenkjenner når endringer kreves, og beregner risiko når det er nødvendig. Utvikling av kompetanse i denne kjernekompetansen tillater en leder å lykkes med å utvikle en visjon, kommunisere en plan og bygge en langdistansestrategi.

Kompetanse i samfunnsansvar

Suksessledere opptrer alltid med integritet. De etablerer en forretningskodeks for sine underordnede og leder etter eksempel. Disse lederne bidrar til sine lokalsamfunn og fremmer goodwill ved å tilby tjenester. Effektive ledere etablerer en atmosfære av tillit og rettferdighet. Utvikling av kompetanse i denne kjernekompetansen forbereder en leder for å fremme og verdsette mangfold, følge lokale, statlige og føderale forskrifter og sørge for sikkerheten til arbeidstakeren.

Kompetanse i selvdisiplin

Dagens ledere må vise kompetanse i personlig effektivitet for å opprettholde en konkurransefortrinn. Ved å håndtere stress, ta god tid, sette realistiske mål og følge gjennom på alle forpliktelser, håndterer ledere sin egen atferd, slik at de kan lede andre effektivt. Ekspertise på disse områdene sikrer at en leder utvikler sin egen karriere vellykket.

 

Legg Igjen Din Kommentar