Hva er forskjellene mellom etiske problemer og moralske problemer i bedriften?

Etiske og moralske problemstillinger definisjoner i virksomheten overlapper naturlig på mange områder, men de to har også noen viktige forskjeller. Den primære grunnen til å skille mellom de to begrepene er for juridiske formål.

Noen bedrifter velger å presse forretningsmoral og etiske grenser, mens andre kjemper for å opprettholde en høyere standard. Å vite forskjellen og å anerkjenne moralske forpliktelser til samfunnet som bedriftseier er viktig. Opprettholde et høyt nivå av etikk vil også bidra til å unngå juridiske konsekvenser og konsekvenser for etiske brudd.

Juridiske rammebetingelser

Etikk styres i stor grad, og et brudd kan føre til bøter, straffer og rettssaker. Et moralsk problem er relatert til det individuelle trossystemet, og påvirker ikke den faktiske forretningsvirksomheten.

Bedrifter gjør hva et stort segment av samfunnet anser umoralske beslutninger, mens de regelmessig opererer innenfor de juridiske parametrene av etikk. Moral tro og dommer varierer sterkt, men i siste instans har de ikke juridiske konsekvenser.

For eksempel er et høyrentelønnsdagslån tvilsomt når det gjelder moral, men selve lånet bryter ikke utlånsetikk eller lovbestemmelser. Bruk av bestikkelse eller utpressing for å skaffe seg virksomhet, krysser en moralsk linje og kommer til å bli et etikkbrudd. Hvis oppdaget eller rapportert, vil denne handlingen se lovlig bruk mot gjerningsmennene.

Profesjonell lisensiering

Leger, advokater, dommere og bankfolk, samt andre fagfolk er pålagt å ta en ed for sitt spesifikke fagområde. Eeden er utformet for å sette en standard av etikk som fagfolk vil opprettholde i yrket. Eeden kommer med konsekvenser, og brudd på etiske retningslinjer kan føre til tilbakekalling av profesjonell lisens.

En lege kan ikke trene uten en medisinsk lisens, og en advokat er utestengt fra praksis når han er uheldig på etiske brudd. Konsekvensene er alvorlige og alvorlige i mange yrker, og ruten til reentry er enten ekstremt vanskelig eller umulig.

Den personlige samvittigheten

Selv om moralske avgjørelser er valgfrie, så lenge de faller innenfor lovens grenser, betyr det ikke at bedriftseiere burde operere utenfor sitt moralske trossystem. Den personlige samvittigheten er sterk, og moralske brudd har en negativ effekt på mental helse og samfunnsforhold. Å følge en rimelig adferdskodeks er gunstig for samfunnet der en virksomhet opererer.

Perspektiv og Risiko mot Belønning

Moralske problemstillinger og etiske grenser blir ofte krysset når risikoen for å presse grensene gir en stor belønning. Vanligvis er belønningen i virksomheten fortjeneste eller makt som til slutt vil utnytte fremtidig fortjeneste.

Den moralske linjen blir lettere krysset når forretningsbeslutninger er laget av en gruppe der lokalisert samfunnsinnflytelse er frakoblet. Et multinasjonalt selskap gjør beslutninger i styrerom basert på rentabilitet uten å vurdere lokale virkninger for små bedrifter og innbyggere.

De etiske linjene fastsatt av loven er utformet for å begrense denne oppførselen, men de linjene endrer seg basert på landet. I USA styres etikklover på et føderalt nivå, og enkelte stater og profesjonelle institusjoner styrer også etikk i sine stater eller profesjonelle institusjoner.

En storskala etisk krise

Et eksempel på en omfattende moralsk og etisk krise er subprime utlån og boligmarkedet krasj i 2008. Subprime utlån overtrådte grunnleggende moral ved villedende hjem kjøpere til å signere boliglån som var forsettlig utformet for å mislykkes. Boliglånsmedlemmene overtrådte grunnleggende moral ved å selge disse lånene.

Bankene som utformet lånene og kjørte dem til markedet, overtrådte den juridiske etikken banken hadde satt. Dette skjedde i så stor grad at det førte til en hidtil uset krasj over hele boligmarkedet. Etiske koder er utformet for å hindre slike katastrofer. Dessverre virker de ikke 100 prosent av tiden.

 

Legg Igjen Din Kommentar