Hvorfor er utdanningsrollen i en kultur viktig for internasjonale selskaper?

Utvidelsen av virksomheten din til internasjonale destinasjoner kommer med flere roller og ansvar. Du må erkjenne betydningen av globale kulturer i dine internasjonale forretningsaktiviteter. Din suksess i grenseoverskridende forretningsprosesser avhenger av din følsomhet overfor andre nasjonale og regionale kulturer. Dette er grunnen til at utdanning om andre kulturer forblir kritisk for en vellykket implementering av dine internasjonale forretningsstrategier.

Kultur Definert

Kultur er adferdsrettet orientering som er unik for en bestemt gruppe mennesker. Dette oppførselsmønsteret er kollektivt, lært og gjennomført gjennom generasjoner. Ifølge Ifte Choudhury, en lektor ved Texas A & M Universitys Institutt for byggevitenskap, kutter kultur på tvers av ulike nivåer i samfunnet, inkludert nasjonalt, regionalt, kjønn, generasjons-, klasse- og bedriftsnivå. Det er viktig å prioritere kunnskapen og forståelsen av de ulike nivåene av kultur i din internasjonale forretningsstrategi.

Omslutte kulturell mangfold

Kulturelt mangfold, også kjent som multikulturalisme, er det sett av egenskaper som skiller grupper i et samfunn. Disse kulturelle karakteristikkene uttrykkes gjennom verdisystemer, symboler, helter, praksis og ritualer i hver gruppe. Utdanning i kulturer forbedrer personellets evne til å forstå og anerkjenne de kritiske aspektene av kulturelt mangfold. Det hjelper deg også med å dyrke et gunstig corporate image i internasjonale markeder ved å observere de kulturelle forventningene til vertslandene dine. Dette nøytraliserer potensielle kulturelle barrierer og konflikter, som for eksempel stereotyper, som kan oppstå i dine internasjonale forretningsaktiviteter.

Forbedre tverrkulturell kommunikasjon

Utdanning i en kultur gjør det mulig for medlemmer av din internasjonale arbeidsstyrke å lære og sette pris på deres ulike bakgrunner. Det gjør det mulig for dine ansatte å gjøre ordentlig tolkning av verbal og ikke-verbal kommunikasjon av andre kulturer. For eksempel er ikke-verbale kommunikasjonsprotokollene i vestlige og asiatiske kulturer forskjellige når det gjelder problemer som øyekontakt og bevegelser. Undvikelse av øyekontakt, for eksempel, understreker respekt i asiatiske kulturer mens den skildrer mistillit i den amerikanske kulturen. Kunnskap om disse kulturelle forskjellene forbedrer dine interkulturelle forhandlingsferdigheter. Videre øker korrekt koding av meldinger og tolkning av betydninger salg og fremmer større mellommenneskelige samarbeid innenfor din flerkulturelle arbeidsstyrke.

Styrke arbeidskraften

Kunnskapen om ulike kulturer forbedrer dine ansattes erfaringer og ferdigheter. Et personellteam som har erfaring i multikulturelle forretningsmiljøer, øker konkurransefortrinnet i din internasjonale virksomhet. En slik kulturelt bemyndiget arbeidsstyrke gjør det også lettere for deg å utvide og tilpasse seg til nye internasjonale markeder.

 

Legg Igjen Din Kommentar